Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Michalovce » turistika » miesto

Miesto, okres Michalovce

Miesto v okres Michalovce

V okres Michalovce sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Michalovce:, 1 z 17

Funduše, Záhumienky, Pastovník, Holá Hôrka, Pod Malinovou, Zemplínska Široka, Pod záhradami, sv. Michal, Na Pavlovskom chotári, osada Ortov, Briežky, PAĽKOV, Záhumienky, Šable, Viničky, Kruch, Záhumienky, Malý Rakytovec, Na prievoze, Pod klinmi, Beša nad Latoricou, Široký, Kucany, Jákov klin, Panská tabla, Čabinova lúka, Zátonka, Hurki, Pod Dušou ll., Stretavka, Rydziny, Lučkovce, Záhumienky, Kapustianky, Biela hora, Laškovský dvor, Medveď, Pod Trsteníkom, V kapustiankach, Kamen, Stredný zamer, Kamenec, Záhumienky, Zahumenky uzské, Záhumienky, Sokola, Myslina, Pod drahu, Kriničky, Nižné záhumienky, Kolesárova, Angi-mlyn, Dúbravy, Široké, Na konci lazov, Dlhé, Strilka, Konopianky, Priekopy-Zvoničky, Topolinky

Miesto, okres Michalovce:, 2 z 17

Pod Vyšovom, Strielky, Zálesy, Dubinky, Šibeňou, Topoľany, U Košice, Kráľová, Konopný kút, Ochabisko, Dolný ortáš, U klady, Pod hrabinami, Rubanka, Petrovský les, Koniec jarku, Lazy, Za krčmou, Horný Ortáš, Háj, Rubaň, U riňa, Požiare, Ortaše, Planče, Medzi riečie, Ortovište, Koniec jarka, Záhumienky, Záhumienky horné, Makoviska, Ortáš, Topoliny, Šlog, Makovisko, Poľana, Zámery, Pod dedinou, Pod Múrom, Zakutky, Hrun, Zákutie, Šovk, Za vodu, Za železnicou, Nižné zachrasťovo, Na kozáku, Pažiť, Na Revickom, Kadlubcovo, Lopovka, Prídavky, Manov dvorec, Záhrady, Kulč, Prohovo, Kúty, Medzi dráhami, Batovec II., Pri dvore

Miesto, okres Michalovce:, 3 z 17

Fejarváryho, Kolesárka, Jesenovec, Fajerváryho, Horné lúky, Na hŕbkoch, Sklady, Terekovo, Hlohy, Na kameni, Za potokom, Od lesnianskej, Lieskovce, Pod Poľanou, Vyšné zachrasťovo, Dielničky, Povrazy, Repiská, Bonišovský, Horové, U stredných honov, Dlžavky, Šíp, Stav, Šipy, Biednica, Pšeničný hrb, Jeseníky, Dĺžavky, Pod Čertovicou, Komanica, Pod Udočom, Desiatky, Niže ložínskej dráhy, Gologiňáš, Kapusťanky, Pod močiarom, Zajačky, Čierne blatá, Malé dÍžiny, Hrabiny, Nevráž, Močiare, Stredný les, Laborečky, Jasenovec, Nad záhradami, Stará lúka, Nová lúka a tŕnie, Biemantka, Záhumienky, Medzi žľabinami, Chrásť, Pastvisko, Batovec I., Dlhý ker, Šipky, Na Lehotskom, Rikytice, Záhumienky

Miesto, okres Michalovce:, 4 z 17

Dolné lúky, Lúky, Sivá studňa, Farské riadky, Pod Nevrážou, Višenky, Moľvanské lúky, Kozáreň, Benčov, DÍžiny, Fukpart, Kapustniky, Pod Hájom, Jeseniky, Hrbatý laz, Hrún, Kopec, Žabník, Dolná lúka, Červený vrch, Rikytice, Diely, Topoľany, Hirjač, Trnavky, Roskoš, Hôrky, Pod krivicou, Chabianky, Parlák, Lacakovo, Imrička, Malomaše, Ružanky, Drážka, Melónik, Medzi kanálmi, Dolná lúka, Za Palinkom, Ortáše, Dubina, Záhumienky, Ortáše, Lazčíky, Rovnay, Kapustianky, Potočné, Lúčky, Konečné, Lúky, Široké, Pusté páseky, Veľká lúka, Podlesie, Ladovec, Kamenná, Kopčanka, Komárov, Predná pláň, Veľká čistina

Miesto, okres Michalovce:, 5 z 17

Budonka, Klíny, Újfalušiho lúka, Pláne, Brezník, Vnútorný les, Pod Paľkovom, Príval, Krivé, Vagovské, Piesčiny, Konopiská, Kruhy, Krivica, Za potôčkom, Pod Stavom, Hrunky, Káko, Turianky, Grúne, Nové konce, Pažiť, Paľkov, Dielnice, Piesčiny, Mlynica, Bažantnica, Poľské, Pod lazom, Velika part, Nové pastvisko, Pobrežné, Hnojisko, Tomašov, Pri lazoch, Gejzov majer, Záhorbovo, Rudné, Od želiarskeho, Zahumienky, Veľký les, Žedene šikov, Za vodou, Nevického, Tovik, Pod Chrastom, Radostiny, Hájik, Ladocz, Ortáš, Podzáhradie, Uhlisko, Úpaľ, Várdomb, Privlaka, Lúčky, Krátky, Stredný klin, Laščiky, Topoliny

Miesto, okres Michalovce:, 6 z 17

Mertuchy, Krivica, Dĺžiny, Konopianky, Pod Jesenovcom, Vrch, Nová parcela, Blatné, škôlka, Harangoš, Mokriny, Horenisko, Huďaj, Gašparova lúka, Zahorbovo, Piesky, Horné lúky, Panské lúky, Tablová sihoť, Pastvisko, Krivá, Záhumienky, Brežné, Tahyňa, Pod Brehy, Pramený vrch, Šibenský hrún, Korelovo, Čonkáš, Kouce, Pasienky, Breziny, Prúty, Parlagy, Tretia lúka, Laščík, Bocianovce, Kyjovisko, Pod nivkami, Pod šibeničkami, Pasca, Konopnice, Mlynisko, Háj, Briežtek, Véčo, Kolbasiny, Čierna voda, Lúčky, Lesík, Driníky, Na červenej ceste, Pastvisko, Na panské, Mlynský grúň, Okrajky, Háj, Čikot, Pažiť, Ostročky

Miesto, okres Michalovce:, 7 z 17

Smriečky, Barančky, Terecky, Planina, Jarkové, Klenovčík, Mokriny, Koncové, Kapolna, Údoč, Rybničné, Žedene, Javoriny, Vrbiny, Hendzelovské záhumienky, Záhumienky, Klanárka, Siance, Velika, Krivuľa, Konopianky, Lapoš rovina, Kaštielske lúky, Borsučia diera, Brehy, Ortáše, Moľva, Dodatky, Vápencový lom, Krátke, Hôrkovo, Mokraď, Rady, Kablikoše, Konča Bratlin, Cintorínske, Kaky, Uhly, Baľoška, Horná lúka, Pod koncovo, Jarky, Podpoloň, Konopianky, Dlhé, Za pot"čkom, Prvy Hon, Ung, Puľca, Záhumienky, Dlhé zeme, Druhá lúka, Tŕnište, Plán, Uhlisko, Nickyné, Krinicovo, Nový les, Dielnice, Sadovo

Miesto, okres Michalovce:, 8 z 17

Bobrova, Konopianky, Stredné, Hôrky, Vršok, Mochova lúka, Šihoť, Na doline, Nechovo, Jaklové, Kaky, Popky, Koščakovo, Pod dolinami, Liget, Kruhy, Barlaška, Sekera, Topoľ, Kostolný rád, Dlžanky, Čejma, Kanáše, Breh, Vajkovské, Pálinčie, Člnkové, Planče, Koniec lúk, Košiarky, Semerka, Kratiny, Lany, Maťovce, Krajné lúky, Viničiská, Bohdanky, Záhumienky, Balovo, Od sadov, Dlhé sklady, Lúky, Olšianky, Lotatný, Petejka, Planá, Konopianky, Delnica, Les, Piesčiny, Jerna, Predné lúky, Vyšný dobík, Nad jarkom, Bridličné, Zadné lúky, Kapustnice, Obrazné, Grunova, Krúteník

Miesto, okres Michalovce:, 9 z 17

Hrabov, Pod baňou, Horné lúky, Urbárske, Čistiny, Obecná lúka, Šakadik, Nová pastva, Kurací breh, Čičarovský les, Kočík, Planá, Pastovník, Horný pasienok, Dlhe nivy, Rakataš, Tomčanka, Kolo Hajova, Močiar, Ostredok, Mihanta, Šuňanský grúň, Stredný dubík, Majer, Ostrovník, Zahumienky II., Hrebeno, Bučina, Lazík, Pod brezinami, Jaseňov, Brežky, Paseky, Úboč, Mokriny, Krivá, Jalova, Bešanský les, Pažiť, Salaška, Paseka, Pažiť, Zahumienky I., Stredné rákosie, Hať, Horný les, Konopianky, Lúky, Na planach, Sirmajky, Vyšné konopianky, Čonkáš, Vinohrady, Na doline, Chotarske, Dzelnice, Pod Egrešom, Hradová, Súhrady, Kavorky

Miesto, okres Michalovce:, 10 z 17

Pod hájky, Jazerné, Čierny laz, Táborisko, K novej cest, Hradeník, Šlouk, Lesík, Nová lúka, Abráň, Stredne, Zahumienky, Veľké dlhé, Včeláre, Kosienky, Na Ortu, Močiar, Močiar, Jazero, Lazničky, Mokčia lávka, Pod jablonkami, Pri kľačanskej ceste, Pod záhradami, Hačiší les, Vyšné osudie, Studnička, Veľký les, Veterné, Čierna voda, Hrachovisko, Peniažtek, Žihlavník, Mogoš, Prameň, Kopec, Bacovna, Remence, Líščia diera, Pažitište, Dlhé nohy, Lúčka, Hony pri Vraniku, Dlhé, Panský les, Topoľnica, Komanice, Dreviny, Šíp, Dĺžiny, Studničné, Haj, Moľva, Paseky, Šibeničný vŕšok, Klinak, Bystric lúka, Durianky, Dlhé, Hnojnica

Miesto, okres Michalovce:, 11 z 17

Slatiny, Čade, Tri Korcovky, Vápa, Egrés, Krivy, Háj, Durianisko, Hačiši, Jarky, Lazčíky, Horúce, Vysoká majva, Ortáše, Durany, Krivé, Podarky, Fekišovo, Diel, Pod Dubinou, Dlhé konopianky, Starý Hrabov, Šlóg, Hruščiny, Pridatky, Pusté, Sironka, Močiar, Dolné lúky, Pasienky, Klin, Trhovisko, Pod Jaseňovom, Nižné rákosie, Pod Bajany, Hlinisko, Makovisko, Veľký Benčík, Krížne, Lúčny výhon dva korce, Močiare, Hrabinky, Agátový vrch, Panské lesy, Vyhliadka, Malé dlhé, Cintorinske, Vyšné Konopnice, Koroškonské, Veľký les, Pažiť, Benišrad, Pod lesom, Jarkove, Šíp, Lapina, Mikločka, Finčické, Za cestou, Olšina

Miesto, okres Michalovce:, 12 z 17

Tehliny, Niže hradskej, Dolu koncom, Maľva, Za pažiťou, Húština, Nižné osudie, Duša, Hačiší lúka, Riava, Husacie močidlo, Veľká lúka, Burina, Stredné konopianky, Nižný dubík, Hrachov, Pri ceste, Číza, Bitliny, Margovky, Vojtkaňa, Spigĺova, Za cintorínom, Pláne, Tabla I, Laz, Chrastie, Vysnovce, Doliny, Forong, Kopaň, Na krátkych, Košiariská, Dielnice, Vrbinky, Zuzkov, Hrachoviská, Na Vicmándyovom, Biele hory, Mŕtve riečište Laborca, Pažiť, Pod sadkami, Horné pole, Hroby, Za debrou, jazero Ortov, Okolo hospodárskej školy, Ritkáš, Urbárske pastvisko, Na grúne, Na okruhlovej, Pod kapoňovou, Bocanok, Na Sliepkovskom podľa starého kríža, Za sadkom, Dolné paseky, Dolné oľšinky, Benkovo, Do dusi koncom, Na Hrune

Miesto, okres Michalovce:, 13 z 17

Dolné lúky, Podhorie, Popovské, Červená Chyža, Lazce, Osičky, Delenec, Za železnicou, Dolne zahumienky, Topoľovec, Krížne lúky, Hrun, Rubane, Bodnárovky, Tabla XI, Na vrbníckom, Čonkáš, Židovský, Za cestou, Lúky, Pažiť, Orloc, Špaňohredy, Patrovský, Dielnice, Katastre, Porvazi i dolne luky, Rohoždie, Horné záhumienky, Pod lesom, Takáčovo, Pod kútom, Piesočná, Hažinkov, Za kľukami, Na hrune, Krátke, Pod Dekárom, Pod hrunkom, Pod Ščobom, Farské zeme, Dieliky, Dolište, Na dlhých, Milovaná, Ortvane, Na sadoch, Dolné pastvisko, Na Mulerovom, Hadaroščino, Chvost, Čierny laz, Valaské pastvisko, Na dolinách, Horné Oľšiny, Rit, Kút, Hore horou, Topolinský, Záhumenky za dráhu

Miesto, okres Michalovce:, 14 z 17

Dlhé nivy, Záhumenky, Cescine, Pod hrunom, Potocne, Pastovne, Horné paseky, Plusce, Húsenské lúky, Chvostové, Horné pole, Vybúchanec, Pastvisko, Pohorelky, Háj, Stredny hrun, Hradskovo, Pustý chotár, Tretí diel, Pod Cescine, Malé kapustanky, Pri starej Rakovskej, Úvratky, Pod olšinami, Dolne luky, Okošice, Krátky, Moľva, Makové, Lístoček, Berfus, Za kertu, Lazy, Dražky, Polovice, Meďov, Osičovce, Horné, Kapušťanky, Konopianky, Krivé žľaby, Stredné horné, Jazva, Pod herčeňom, Tabla III, Veľké, Záhradskovo, Na cestu koncom, Horný les, Šankovské zeme, Gotlibov čonkáš, Stavencové, Urbárske pastvisko, Za lenivým, Vinice, Pod záhradami, Ortovisko za mostíkom, Abré, Poloniov les, Záhumenky

Miesto, okres Michalovce:, 15 z 17

Záhumienky, Kolbasy, Kupčie lúky, Prvý diel, Dolné dlhé, Za vratami, Háje, Dlhé hony, Karčeha, Dolné hony, Podhorky do vyse cesty, Kasalov, Dolné konopianky, Malý hluš, Pod Nilaškami, Palušky, Uzke, Ceholna, Blatá na Vinckovom, Ostatne falatky, Hrun, Viničové, Červené vrby, Nilašky, Žabany, Horné lúky, Notarišský, Prílohy, Košiarky, Horné diely, Lazík, Malá suchá, V hičine, Kováčovský, Za dolinou, Husenské lúky, Makovianky, Pod grúňom, Tabla II, Pod rokytcom, Benejov kút, Bolkovo, Moľva hercecká, Mikar, Valachov, Maloviesky, Prostredné hony, Šimkovo, Na Lazoch, Za Varošské, Drážkové, Kornaží dol, Bokša za mostíkom, Pastvisko, Valské pastvisko, Horné podkonce, Kupčie od rampy, Malé zemice, Staré kapustianky, Konč

Miesto, okres Michalovce:, 16 z 17

Príhlavky, Široký, Na malých, Veľký les, Dolu koncom, Vyšné záhumienky, Dolné pole, Mlyniskové, Konopianky dechtarovo, Kontrovky, Kopanička, Leskonce, Krup-a, Repianky, Ostrov, I. Hon, Záhumienky, Od Laskovskeho chotara, Remenancie-lúky, Dražky, Rúbanisko, Moréna, Hruštiny, Dlhá lúka, Na hore, Sementie, Na starom valale, Daniou, Kapustianky, Babovo, Rúbanec, Kútové, Bolky, Remerancie, Poloniov čonkáš, Podhorky poniže cesty, Želiarky, Kriváčky, Za Beniovcom, Chlmík, Kamenec, Mlynárka, Dolné záhumienky, Podhrabinské, Kamenčiky, Skaržovo, Zámeška, Zdola dediny, Prutník, Stredné lúky, Petöho vŕšok, Trsteník, Záhumienky II, Kamenný konč, Veľká Moľva, Do lesa koncom, Rubaniny, Záhumenka, Konča bulku, Široké

Miesto, okres Michalovce:, 17 z 17

Nad Lučkovcami, Ortvánky, Na hrune, Rubaň, Dlhý, Krivé, Skalné pastvisko, Svinský chrbát, Hluš, Hliny, Pod nákľom, Osiečky, Krivý, Vrch lesa, Lazočky, Rúbaný les, Pod Čonkášom, Dlhé hony, Dlhé, Po koncu ubársky, Pod orieškami, Veľká plytčina, Valalščiny, Želárky, Ohradené, Kapitánka, Liesčie, Veľká Oršina, Čonkáš, Nižej drahy, Rúbaň, Predn, Porvazy, Za lúkou, Sadová, Nižej lesa, Ondákova, Remenancie-oráčiny, Mladý les, Pod rožkom

miesto inde

Veľké Kapušany (94x), Michalovce (91x), Oborín (90x), Pavlovce nad Uhom (87x), Staré (86x), Ruská (79x), Strážske (75x), Kapušianske Kľačany (72x), Uhom (63x), Budkovce (62x), Krišovská Liesková (59x), Drahňov (58x), Čičarovce (53x), Malčice (53x), Hažín (52x), Maťovské Vojkovce (51x), Oreské, okres MI (50x), Nacina Ves (49x), Kucany (48x), Trnava pri Laborci (47x), Beša, okres MI (46x), Zemplínska Široká (46x), Zalužice (45x), Dúbravka, okres MI (41x), Zemplínske Kopčany (41x), Malé Raškovce (40x), Iňačovce (40x), Vysoká nad Uhom (38x), Pozdišovce (38x), Zbudza (37x)
miesto v Veľké Kapušany
miesto v Michalovce
miesto v Oborín

Podobné, okres Michalovce:

1976x turistika, 1721x miesto, 166x strom, 23x turistické informácie, 20x orientačný bod, 17x prístrešok, altánok, 7x miesto na piknik, 6x ohnisko, 6x komín, 4x chranený strom, 2x atrakcia, 2x studňa, 1x orientačná mapa, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Michalovce

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-michalovce.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.