Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Michalovce » turistika » miesto

Miesto, okres Michalovce

Miesto v okres Michalovce

V okres Michalovce sa nachádza viac ako 1000 ks miesto.

miesto inde

Michalovce (94x), Veľké Kapušany (93x), Staré (88x), Oborín (88x), Pavlovce nad Uhom (86x), Ruská (79x), Strážske (76x), Kapušianske Kľačany (72x), Uhom (63x), Budkovce (63x), Krišovská Liesková (59x), Drahňov (58x), Malčice (52x), Čičarovce (52x), Hažín (51x), Oreské (51x), Maťovské Vojkovce (51x), Nacina Ves (49x), Kucany (47x), Trnava pri Laborci (47x), Zemplínska Široká (47x), Beša (47x), Zalužice (44x), Petrovce nad Laborcom (42x), Zemplínske Kopčany (41x), Pozdišovce (41x), Dúbravka (41x), Malé Raškovce (40x), Vysoká nad Uhom (39x), Zbudza (39x)

Miesto, okres Michalovce:, 1 z 17

Pod hrabinami, Chotarňa, Pod Vyšovom, Podzáhradie, Drážkové, Uzke, Pod dedinou, Černejky, Nižný dubík, Egrés, Pod Belovarkou, Bradlisko, Koziareň, Zlá močiar bradliska, Petrušky, Kouce, Lozunka, Zahorbovo, Dlhé, Horný Ortáš, Hore koncom, Päťdesiatročná úvrať, Záhumienky, Moľva hercecká, Hrunovky, Normakayové blatá, Za železnicou, Psie hôrky, Pod hradom, Nižné záhunienky, Remerancie, Horné lúky, Jaklové, Pri murovanom moste, Dĺžavky, Horné lúky, Za Varošské, DÍžiny, Lazík, Brody, V dole, Zákutie, Lúčky, Petraňa, Malý hluš, Hluš, Kouc, V konopiaka, Horné dlžiny, Jazero, Nová lúka a tŕnie, Česmoľvanská úvrať, Piesočná, Koniec jarka, Peniažtek, Člnkové, Borsučia diera, Ochabisko, Lazy, Zámery

Miesto, okres Michalovce:, 2 z 17

Zavodie, Pri dube, Konopjanky, Dolina, Horný les, Halaštov, Trstiny, Tomašov, Čergov, Krucenik, Lazy, Konopianky, Na Sliepkovskom podľa starého kríža, Ceholna, Pažiť, Lazce, Jeseniky, Viniansky hradný vrch, Poloniov čonkáš, Kopec, Pod koncovo, Medzi riečie, Uhlisko, Smrečany, Repiská, Dolné konopianky, Jákov klin, Dúbravy, Racky, Nomarkayove blatá, Horný dobčík, Dolný gečov, Večejky, Briežky, Klin, Oskolinky, Paseka, Krivé, Jablonie, Kablikoše, Duša, Chlmík, Niziny, Dolná chrasť, Kúty, Diel, Bodačka, Verchovo, Nový les, Pažiť, Dolné Bugáre, Za lenivým, Parlagy, Zárez, Maľva, Predn, Veľký les, Lany, Húsenské lúky, Krivčatá

Miesto, okres Michalovce:, 3 z 17

Dolište, Dvorisko, Vrch lesa, Horná Moľva, Pastvisko, Hôrky, Kupčie lúky, Podlesie, Hačiší les, Kavorky, Oľšinky, Malá tabuľa, Na palínsku cestu, Nové pastvisko, Veľká lúka, Pod hrunom, Ružanky, Za hrabinou, Dlhé zeme, Šimkovo, Petejka, Hôrkovo, Podhrabinské, Gyrianky, Osičovce, Horné lúky, Lúky, Petrachova, Nacinske, Margovky, Pod Dubinou, Nová päťdesiatročná úvrať, Hony pri Vraniku, Lazík, Lazčíky, Ostročky, Paľkov, Ostrovník, Vybraňky, Močiar, Pri medveďovi, Sihote, Prídavky, Kráľová, Vavrilka, Kaky, Medveď, Za lúkou, Dlziny, Poloniov les, Šibenský hrún, Príhlavky, Hendzelovské záhumienky, Babina, Valské pastvisko, Koroškonské, Harangoš, Trhovisko, Stredný rad, Paseka

Miesto, okres Michalovce:, 4 z 17

Za dolom, Na kozáku, Staraiky, Rybničné, Kozlovky, Pustý chotár, Záhumienky, Kosienky, Nižný Orloč, Krúteník, Piesčiny, Na krátkych, Brežné, Tehliny, Pod rožkom, Dziel, Za Strížovom, Dolný smer, Fukpart, Lieskovička, Laborcanky, Lúčky, Nižné zachrasťovo, jazero Ortov, Na Revickom, Horné lúky, Kadlub, Pánska tabla, Plusce, Laborečky, Vyšej Roška, Široký, Starý les / Dlhé zeme, Tabla III, Vrbinky, Veľká lúka, Rakataš, Tovik, Pod lúkami, Malé Bačovo, Topoliny, Močiar, Hájek, Ortovany, Tabla I, Ortáš, Hlinku, Čabinova lúka, Pastvisko, Malé hruny, Rovnay, Za pasiku, Pod hrabinami, Breziny, Na kamence, Furmanovo, Záhrady, Pijavište, Chorvátkin kút, Šibenice

Miesto, okres Michalovce:, 5 z 17

Paseka, Diel, Hažinkov, Malá suchá, Do dusi koncom, Šibeňou, Štepník, Topoliny, V lúčkach, Policove, Malomaše, Zánižie, Dlhé, Medzihacie, Veľké, Bokša za mostíkom, Lúčka, Pod Paľkovom, Rákosisko, Dlhé, Stredný dubík, Dolné pole, Na oborínskej ceste, Na dlhých, Križany, Füzerešiho, Piaty hon, Komanice, Zánižie, Burgerovo, Patrovský, Trsteník, Nickyné, Lúky, Vysnovce, Bažantnica, Kratke, Cintorínske, Malé kapustanky, Fejarváryho, Tŕnište, Sivá studňa, Hájik, Veľká Moľva, Dubina, Kolbasy, Kontrovky, Briežtek, Táborisko, Lazčík, Pod lesom, Durianky, Trepáreň, Prúty, Šipy, Vyhliadka, Pod Stavom, Topoľ, Horové, Na Vicmandyovom

Miesto, okres Michalovce:, 6 z 17

Horný les, Od sadov, Biela hora, Na Lehotskom, Široké lúky, Kozáreň, Vagaš, Nový les, Tretia lúka, Kotanky, Potičky, Dĺžiny, Orloc, Chrastie, Lapoš rovina, Hunky, Kriváčky, Pažiť, Planá, Pastovne, Žľabinky, Ortáše, Vyšné Konopnice, Pod boltom, Terekovo, Kút, Plančine, Hrabinské, Žrebe, Hrun, Pri kľačanskej ceste, Berek, Krinicovo, Vrbište, Záhumnie, Hrebeno, Dzelnice, Lazčíky, Dodatky, Pálinčie, Dobov laz, Za múrom, Biemantka, Krátke, Horné pole, Rohoždie, Na hŕbkoch, Dlhý, Hektáre, Pod Drininami, Smriečky, Na Ortu, Mŕtve riečište Latorica, Lúky, Okolo hospodárskej školy, Dlhé sklady, Široká plytčina, Urbárske, Konča bulku, Melónik

Miesto, okres Michalovce:, 7 z 17

Mokčia lávka, Les, Hradištská Moľva, Pastvisko, Ostrov, Kapitánska, Polovice, Malá lúčka, Kopčanka, Bárta, Dubina, Jarkove, Karaské jazero, Lučkovik, Porvazi i dolne luky, Hore na Snincakovom, Malé konopiská, Močiare, Podhorky poniže cesty, Lamanisko, Havrilka, Olštanovský, Vyšný laz, Benkovo, Dielnice, Hrachoviská, Sirmajky, Pod dubníkmi, Pod nákľom, Hurki, Pšeničný hrb, Chvost, Záhumienky, Líščiny, Pod bukovinami klin, Chvostové, Želiarky, Za humnami, Dolný les, Cistiny, Nižné záhumienky, Dlhé od mlyna, Veľká záhrada, Záhumienky, Kováčovský, U stredných honov, Nad potočkom, Finčické I, Beša nad Latoricou, Kurací breh, Uzke, Súhrady, Záhumienky, Pažiť, Na hrune, Krivé žľaby, Tabla II, Za rybníkom, Lúčna, Dubcovo

Miesto, okres Michalovce:, 8 z 17

Veľká lúka, Tabla XI, Vinice, Pod hurjata, Za jarkom, Nový Hrabov (bývalý majer), Žabník, Stará lúka, potok Sirník, Do hory koncom, Popolisko, Hačiší lúka, potok Godoň, Na hrune, Záhumienky, Ortvánky, Starý Hrabov (bývalý majer), Úzké lúky, Veľké lúky, U Guľaša, Pastovníky, Dlhé hony, Ortáse, Na Mulerovom, Hradeník, Pod háj, Blatco, Ostrov, Lúčny výhon dva korce, Varkondská hôrka, Lásky, Prvy Hon, Na sadoch, Dolná lúka, Lazničky, Čikot, Vnútorný les, Stredný hon, Pod Brehy, Dlhé, Krížne, Moľva, Prohovo, Kúty, Veľký les, Mokriny, Potočie, Karolovo, Predné lúky, Berzevicziovisko, Za debrou, Salaška, Gejzov majer, Vyšné záhumienky, Gotlibov čonkáš, Kapušťanky, Moľva, I. Hon, Volakovce, Bystrická úvrať

Miesto, okres Michalovce:, 9 z 17

Za skalkou, Niže Sadzenca, Na grúne, Uvoz, Košiarky, Briežky, Hlinisko, Šable, Záhumenky za dráhu, Úzke dlhé, Za dolinou, Pusté, Rikytice, Šíp, Dolný les, Zlá močiar pastvisko, Rúbanisko, Výsek, Dieliky, Durkasove, Lučkovce, Močiarky, Makovisko, Mlynica, Trávnik, Horná malá obora, Pri sade, Chotarske, Benišrad, K novej cest, Paseky, Košariska, Stredný les, Sedem dráh, Jarky, Za potôčkom, Záhumienky II., Dolné oľšinky, Dlhé nohy, Záhumienky horné, Dreviny, Dolná lúka, Makovianky, Malý Breh, Krup-a, Ďakorovo, Kupčie lúky, Polianky, Konopianky, Na starom valale, Horekončie, Nad potôčkom, Veškovské, Pri lazoch, Konopianky, Lesýk, Malé dlhé, Kaštielska záhrada, Kaštielske lúky, Malé Konopianky

Miesto, okres Michalovce:, 10 z 17

Zemplínska Široka, Kamenec, Kamenný konč, Hlinky, Liskajovo, Popovské, Pažiť, Kaky, Pod Hájom, Záhumienky, Malý hrb, Jablonka, Za brodkami, Stredné hony, Zahumenky uzské, Ostrov, Veľký Futrák, Rubaň, Pod záhradami, Dolné dlhé, Varkond, Čierna zem, Za brezinami, Horné, Mŕtve riečište Latorica, Manov dvorec, Na orešťanských, Konopianky, Hrbolatá lieština, Vyšný laz, Krajné lúky, Pramený vrch, Dielnice, Dielnice, Kapustianky, Jedensto jutrová úvrať, Bonišovský, Zadné lúky, Kýpeť, Pobrežné, Forong, Pánska tabla, Čierne blatá, Osičky, Pod olšinami, Pri tehelni, Záhumenky, Káko, Biela zem, Štavník, Barančky, Keslerové lúky, Židovský, Hať, Pasienky, Rydziny, Malý grúň, Trhový lán, Topolinky, Stredná rovina

Miesto, okres Michalovce:, 11 z 17

Cintorínsky, Líščia diera, Vybránky, Vyšné osudie, Stredné lúky, Siance, Za vratami, Lúčnica, Horné lúky, Pri ceste, Malý Rakytovec, Dražky, Planá, Pod močiarom, Korcové, Štvrtý hon, Planče, Do radostína, Maťovce, Za hradskou, Záhumienky, Veľké, Široké, Farské riadky, Jesenovec, Podpoloň, Koščakovo, Drevenica, Meďov, Dubina, Dieliky, Notarišský, Šankovské zeme, Petrfička, Zdola dediny, Dlhý ker, Zahumenky široké, Klobásy, Pod chrastím, Konopianky, Druhá lúka, U riňa, Podkošiarky, Pod Bajanmi, Záhumienky, Obrazné, Žihlavník, Koziny, Karčeha, Pod nivkami, Pod grúňom, Halierka, Zakutky, Pod jablonkami, Návozok, Široké, Ostrovček, Vršok, Kruhy, Krivy

Miesto, okres Michalovce:, 12 z 17

Horenisko, Nižné osudie, Bitliny, Luky, Vinohrady, Hrabinky, Dolha, Berfus, PAĽKOV, Záhumienky II, Kolbasiny, Krátke, Niže ložínskej dráhy, Vyšné konopianky, Ortáše, Bukoviny, Nad jarkom, Kremence, Šťavník, Šlouk, Španie nivy, Horné Stodoly, Jazva, Komaničiská, Mekčice, Na Lazoch, Sirnícky bok, Ladocz, Na Hrune, Klin, Jalova, Tabla, Háje, Tretí hon, Veľké dielnice, Hôrky, Stredný klin, Korelovo, Dlhé nivy, Molva, Medvedie jazero, Vajhov, Hrabinky, Na okruhlovej, Topinambury, Melanisko, Koncovo, Pod sadkami, Bolki, Mlynárka, Hnojisko, Husenské lúky, Na vrbníckom, Vysek, Kúty, Krivá, Grunova, Valalščiny, Sentivanka, U pastevníka

Miesto, okres Michalovce:, 13 z 17

Bocianovce, Pod orechami II., Balov, Paseky, Sekera, Požiare, Lúčky, Pasienky, Holá Hôrka, Pohorelky, Lazy, Pasienky, Dancov diel, Breziny, Hore koncom, Komanica, Nevráž, Jarček, Fonté, Vysoká majva, Pod vinicami, Pri hradskej, Včeláre, Haj, Konopianky, Záhumienky, Na pozdišovskú dráhu, Dubník, Za ciganmi, Lieskovcové, Horný les, Kamenec, Pláň, Kopanička, Na hore, Dlhé, Pod Chrastom, Za krčmou, Kostolný rád, Kračiny, Pastvisko, Stredné, Kapustianky, Stredný zamer, Niže hradskej, V hičine, Tušický majer, Horné zeme, Hroby, Cintorinske, Pod zeteňským brodom, Veľká Moľva, Topoľany, Za hradskou, Nižej Roška, Bocianovo, Klinak, Mogoš, Pramene, Jeseníky

Miesto, okres Michalovce:, 14 z 17

Olšianky, Katastre, Medvedia hora, Radičovo, Moréna, Bobrova, Riniky, Nová lúka, Mokraď, Pod kútom, Pod hrunkom, Piesčiny, Medzi žľabinami, Fabriovo, Gašparova lúka, Leskonce, Hrabiny, Veľká Premista, Kotaňovce, Ohradené, Konč, Konoplianky, Bridličné, Vitkaňa, Brezčík, Krátke, Privlaka, Lieskovica, Dlhé konopianky, Za dušou, Dolné hony, Panské lúky, Okrajec lúky, Veľká lúka, Druhý hon, Od lesnianskej, Moľva, Dolný dobčík, Za mlynom, Planý klin, Krivé pod lesom, Riava, Biednica, Zámery, Záhumienky, Za záhumienkami, Veľké dibiky, Trňovec, Brehová, Horné Oľšiny, Veľká Oršina, Remenancie-oráčiny, Močiarske, Hradskovo, Barlaška, Veľké lúky, Lazy, Klíny, Pod Malinovou, Lesík

Miesto, okres Michalovce:, 15 z 17

Biele hory, Pod drahu, Krivé, Veľké lúky, Banské, Dlžavky, Záhumienky, Vápa, Stredné horné, Číza, Jazerné, Pod Múrom, Šimunky, Pod herčeňom, Jarkové, Pod hájkami, Krátky, Maloviesky, Dielnice, Pánsky grúň, Široký, Lapina, Jerna, Záhorbovo, Jarkové, Nová pastva, Stadľa, Jasenovec, Medvedí laz, Horekonečné, Na Gaborčinom za sadom, Dlhý laz, Záhumienky, Poľnohospodárske družstvo, Prílohy, Horné lúky, Na zadku, Klenovčík, Takáčovo, Horné dlžavice, Kontrovka malá, Hliny, Tancoveň, Dúbkovo, Veľký les, U koncu, Biele zeme, Hruščiny, Valachov, Angi-mlyn, Horná moľva, Bystric lúka, Viničky, Riň, Blatá na Vinckovom, Puľca, Radostiny, Dlhé lúky, Široké, Boťanské

Miesto, okres Michalovce:, 16 z 17

Tomasovo, Nová parcela, Cierne blato, Úzke lúky, Brehy, Kapustniky, Okošice, Rudné, Pri dvore, Pod tibovky, Želárky, Hliník, Medzi dolinkami, Po koncu ubársky, Lieskovce, sv. Michal, Pláne, Za jarkom, Tatarka, Harmatove blatá, Za kaštieľom, Medzi hurkami, Pištove blatá, Hlboká, Babino, Kocovo, Piesky, Sabovky, Újfalušiho lúka, Paseky, Pastvisko, Za cintorínom, Kostolné námestie, Zámery, Bukovina, Klčovisko, Horniacke, Hrubý les, Záhumienky, Háj, Kontrovka veľká, Kapustianky, Zátonka, Zahumienky I., Na červenej ceste, Kolibane, Čierne blatá, Močiar, Pod dielikom, Veľká lúka, Hruštiny, Zahumienky, Červenica, Zuzkov, Veľké Konopianky, Vrch, Semerka, Frolikovo, Planina, Polovky

Miesto, okres Michalovce:, 17 z 17

rybník, Ortovisko za mostíkom, Roveň, Balovo, Tablová sihoť, Repianky, Majer, Parlák, Mlynisko, Na plazoch, Hôrky, Tabuľky, Topoľany, Kucany, Madveď, Dolné lúky, Pri záhradke, Rožok, Za potokom, Lúky poniže dediny, Uhly, Roskoš, Palušky, Veľká tabla, Urbárske pastvisko, Abré, Hrádza, Lúčky, Šuňanský grúň, Pastvisko, Orechova, Pod šibeničkami, Na baráku, Daniou, Mladý les, Čierné blat, Pod Dekárom, Pod Egrešom, Pod Udočom, Dolne zahumienky

miesto inde

Michalovce (94x), Veľké Kapušany (93x), Staré (88x), Oborín (88x), Pavlovce nad Uhom (86x), Ruská (79x), Strážske (76x), Kapušianske Kľačany (72x), Uhom (63x), Budkovce (63x), Krišovská Liesková (59x), Drahňov (58x), Malčice (52x), Čičarovce (52x), Hažín (51x), Oreské (51x), Maťovské Vojkovce (51x), Nacina Ves (49x), Kucany (47x), Trnava pri Laborci (47x), Zemplínska Široká (47x), Beša (47x), Zalužice (44x), Petrovce nad Laborcom (42x), Zemplínske Kopčany (41x), Pozdišovce (41x), Dúbravka (41x), Malé Raškovce (40x), Vysoká nad Uhom (39x), Zbudza (39x)
miesto v Michalovce
miesto v Veľké Kapušany
miesto v Staré

Podobné, okres Michalovce:

1747x miesto, 118x turistické informácie, 70x poľovnícky posed, 59x orientačný bod, 57x prístrešok, altánok, 35x ohnisko, 29x studňa, 17x komín, 11x miesto na piknik, 8x vodárenská veža, 7x orientačná mapa, 7x atrakcia, 4x chranený strom, 1x štôlňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Michalovce

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-michalovce.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.