Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Michalovce » turistika » miesto

Miesto, okres Michalovce

Miesto v okres Michalovce

V okres Michalovce sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Michalovce:, 1 z 17

Funduše, Záhumienky, Pastovník, Pod Malinovou, Holá Hôrka, Pod záhradami, sv. Michal, Zemplínska Široka, Na Pavlovskom chotári, osada Ortov, Briežky, Šable, Záhumienky, PAĽKOV, Viničky, Kruch, Záhumienky, Malý Rakytovec, Na prievoze, Beša nad Latoricou, Pod klinmi, Široký, Kucany, Jákov klin, Pod Dušou ll., Čabinova lúka, Zátonka, Hurki, Panská tabla, Stretavka, Lučkovce, Rydziny, Záhumienky, Laškovský dvor, Stredný zamer, Biela hora, Kamen, V kapustiankach, Medveď, Pod Trsteníkom, Kapustianky, Kamenec, Záhumienky, Zahumenky uzské, Záhumienky, Sokola, Myslina, Pod drahu, Kriničky, Nižné záhumienky, Kolesárova, Angi-mlyn, Na konci lazov, Priekopy-Zvoničky, Pod Vyšovom, Široké, Strielky, Konopianky, Dlhé, Strilka

Miesto, okres Michalovce:, 2 z 17

Topolinky, Dúbravy, Dubinky, Šibeňou, Zálesy, Topoľany, Petrovský les, U Košice, Ochabisko, Rubaň, Konopný kút, U klady, Kráľová, Lazy, Za krčmou, Háj, Koniec jarku, Rubanka, Pod hrabinami, Dolný ortáš, Horný Ortáš, U riňa, Ortáš, Planče, Pod dedinou, Hrun, Záhumienky horné, Medzi riečie, Poľana, Zakutky, Topoliny, Zákutie, Koniec jarka, Makovisko, Záhumienky, Pod Múrom, Šovk, Ortovište, Ortaše, Šlog, Zámery, Makoviska, Požiare, Jesenovec, Na kameni, Záhrady, Pod Poľanou, Prídavky, Kadlubcovo, Kulč, Fajerváryho, Sklady, Na hŕbkoch, Vyšné zachrasťovo, Pri dvore, Medzi dráhami, Terekovo, Povrazy, Za vodu, Fejarváryho

Miesto, okres Michalovce:, 3 z 17

Pažiť, Lieskovce, Na kozáku, Prohovo, Za potokom, Kúty, Horné lúky, Na Revickom, Batovec II., Kolesárka, Od lesnianskej, Nižné zachrasťovo, Lopovka, Za železnicou, Hlohy, Manov dvorec, Dielničky, Medzi žľabinami, Záhumienky, Biednica, Pšeničný hrb, Pod Hájom, Rikytice, Pod Nevrážou, Lúky, Ružanky, U stredných honov, Stará lúka, Nová lúka a tŕnie, Gologiňáš, Hirjač, Močiare, Hrún, Hôrky, Šipy, Malé dÍžiny, DÍžiny, Žabník, Parlák, Farské riadky, Záhumienky, Drážka, Repiská, Kapusťanky, Dlhý ker, Desiatky, Lacakovo, Šíp, Červený vrch, Roskoš, Dolná lúka, Topoľany, Bonišovský, Moľvanské lúky, Hrbatý laz, Fukpart, Pod krivicou, Pod Udočom, Jeseníky, Dolné lúky

Miesto, okres Michalovce:, 4 z 17

Pastvisko, Pod močiarom, Benčov, Niže ložínskej dráhy, Dlžavky, Rikytice, Dolná lúka, Trnavky, Višenky, Stredný les, Batovec I., Biemantka, Stav, Melónik, Kapustniky, Medzi kanálmi, Sivá studňa, Kopec, Imrička, Chabianky, Čierne blatá, Zajačky, Na Lehotskom, Chrásť, Dĺžavky, Laborečky, Jasenovec, Malomaše, Kozáreň, Diely, Komanica, Horové, Hrabiny, Nevráž, Jeseniky, Šipky, Pod Čertovicou, Nad záhradami, Privlaka, Potočné, Za Palinkom, Pod Stavom, Klíny, Ortáše, Za vodou, Konopianky, Lúčky, Hrunky, Kopčanka, Kamenná, Záhumienky, Dĺžiny, Pod Paľkovom, Tomašov, Pláne, Vnútorný les, Konečné, Veľká čistina, Pod lazom, Komárov

Miesto, okres Michalovce:, 5 z 17

Od želiarskeho, Blatné, Rovnay, Piesky, Vagovské, Široké, Žedene šikov, Bažantnica, Budonka, Stredný klin, Uhlisko, Topoliny, Radostiny, Várdomb, Lúčky, Kapustianky, Harangoš, Predná pláň, Záhorbovo, Pri lazoch, Za potôčkom, Káko, Huďaj, Úpaľ, Újfalušiho lúka, Mokriny, Gašparova lúka, Vrch, Nové konce, Krivica, Velika part, Tablová sihoť, Podzáhradie, Kruhy, Lúky, Zahorbovo, Ortáše, Rudné, Piesčiny, Nová parcela, Lazčíky, Pod Jesenovcom, Ladovec, Piesčiny, Hnojisko, Veľký les, Dubina, Turianky, Dielnice, Pažiť, Zahumienky, Horné lúky, Krátky, Brezník, škôlka, Veľká lúka, Konopiská, Pusté páseky, Laščiky, Ladocz

Miesto, okres Michalovce:, 6 z 17

Nevického, Tovik, Horenisko, Grúne, Príval, Gejzov majer, Hájik, Mlynica, Panské lúky, Pobrežné, Podlesie, Krivica, Krivé, Poľské, Ortáš, Pod Chrastom, Mertuchy, Nové pastvisko, Paľkov, Kyjovisko, Nickyné, Parlagy, Klenovčík, Krinicovo, Záhumienky, Konča Bratlin, Bobrova, Pramený vrch, Nový les, Mlynský grúň, Kapolna, Pod šibeničkami, Tahyňa, Smriečky, Pod nivkami, Terecky, Breziny, Háj, Jarky, Korelovo, Lapoš rovina, Kaky, Uhly, Kablikoše, Šihoť, Puľca, Konopianky, Pažiť, Lúčky, Vrbiny, Jarkové, Vršok, Mochova lúka, Dielnice, Pastvisko, Véčo, Lesík, Bocianovce, Za pot"čkom, Pasienky

Miesto, okres Michalovce:, 7 z 17

Pastvisko, Konopianky, Mokraď, Hôrky, Ung, Ortáše, Konopnice, Pod Brehy, Hendzelovské záhumienky, Prúty, Ostročky, Údoč, Plán, Velika, Rady, Konopianky, Druhá lúka, Dlhé zeme, Barančky, Podpoloň, Stredné, Koncové, Pasca, Háj, Na červenej ceste, Krivá, Krátke, Moľva, Briežtek, Driníky, Šibenský hrún, Cintorínske, Planina, Tŕnište, Krivuľa, Laščík, Brehy, Mokriny, Na panské, Siance, Kouce, Horná lúka, Borsučia diera, Žedene, Dlhé, Prvy Hon, Tretia lúka, Záhumienky, Záhumienky, Čierna voda, Mlynisko, Baľoška, Kaštielske lúky, Rybničné, Okrajky, Čikot, Uhlisko, Pod koncovo, Hôrkovo, Dodatky

Miesto, okres Michalovce:, 8 z 17

Kolbasiny, Sadovo, Brežné, Vápencový lom, Čonkáš, Klanárka, Javoriny, Balovo, Kaky, Člnkové, Topoľ, Krajné lúky, Jaklové, Viničiská, Kratiny, Pod dolinami, Lúky, Planče, Dlžanky, Na doline, Pálinčie, Čejma, Kruhy, Barlaška, Kostolný rád, Záhumienky, Maťovce, Semerka, Od sadov, Kanáše, Košiarky, Vajkovské, Popky, Koniec lúk, Dlhé sklady, Bohdanky, Liget, Lany, Breh, Koščakovo, Nechovo, Sekera, Stredne, Bučina, Nad jarkom, Petejka, Delnica, Močiar, Les, Zadné lúky, Salaška, Konopianky, Kapustnice, Dlhe nivy, Tomčanka, Zahumienky, Súhrady, Lazík, Na planach, Hrabov

Miesto, okres Michalovce:, 9 z 17

Chotarske, Na doline, Lúky, Mihanta, Šlouk, Krúteník, Stredné rákosie, Rakataš, Horný pasienok, Paseky, Čonkáš, Lotatný, Pod hájky, Krivá, Sirmajky, Zahumienky I., Táborisko, Jerna, Jaseňov, Čistiny, Jazerné, Kolo Hajova, Vinohrady, Abráň, Pod baňou, Urbárske, Ostredok, Kočík, Hrebeno, Bešanský les, Predné lúky, Hradová, Olšianky, Ostrovník, Pastovník, Šakadik, Lesík, Obecná lúka, Kurací breh, Horný les, Vyšné konopianky, Brežky, Piesčiny, Nová pastva, Paseka, Čičarovský les, Hať, Obrazné, Mokriny, Cierny laz, K novej cest, Pažiť, Vyšný dobík, Pod brezinami, Majer, Úboč, Grunova, Zahumienky II., Pažiť, Jalova

Miesto, okres Michalovce:, 10 z 17

Horné lúky, Bridličné, Pod Egrešom, Stredný dubík, Šuňanský grúň, Konopianky, Nová lúka, Hradeník, Planá, Planá, Dzelnice, Kavorky, Panské lesy, Dlhé konopianky, Veterné, Lazčíky, Močiar, Dlhé, Trhovisko, Hlinisko, Pažitište, Šíp, Na Ortu, Klin, Diel, Vápa, Krivé, Hrabinky, Egrés, Remence, Pridatky, Bystric lúka, Dolné lúky, Pri kľačanskej ceste, Pod Dubinou, Bacovna, Jazero, Močiar, Pusté, Lazničky, Ortáše, Slatiny, Čade, Pod jablonkami, Studnička, Tri Korcovky, Sironka, Pod záhradami, Haj, Dlhé, Pod Bajany, Topoľnica, Moľva, Makovisko, Pasienky, Pod Jaseňovom, Prameň, Veľký les, Žihlavník, Durianisko

Miesto, okres Michalovce:, 11 z 17

Háj, Mogoš, Panský les, Líščia diera, Močiare, Veľké dlhé, Veľký Benčík, Močiar, Lúčka, Nižné rákosie, Paseky, Mokčia lávka, Hačiší les, Dĺžiny, Hruščiny, Fekišovo, Studničné, Kosienky, Hačiši, Durany, Hnojnica, Kopec, Šlóg, Komanice, Starý Hrabov, Peniažtek, Hrachovisko, Šibeničný vŕšok, Agátový vrch, Durianky, Podarky, Dlhé nohy, Dreviny, Lúčny výhon dva korce, Krivy, Včeláre, Hony pri Vraniku, Klinak, Jarky, Horúce, Krížne, Vyšné osudie, Vysoká majva, Čierna voda, Vyšné Konopnice, Dolu koncom, Mikločka, Maľva, Nižné osudie, Benišrad, Koroškonské, Finčické, Husacie močidlo, Veľká lúka, Riava, Vyhliadka, Veľký les, Nižný dubík, Pod lesom, Stredné konopianky

Miesto, okres Michalovce:, 12 z 17

Lapina, Burina, Hrachov, Hačiší lúka, Tehliny, Šíp, Cintorinske, Jarkove, Duša, Za pažiťou, Malé dlhé, Húština, Za cestou, Olšina, Pažiť, Niže hradskej, Pri ceste, Číza, Katastre, Na Hrune, Za cintorínom, Doliny, Hroby, Vybúchanec, Na Sliepkovskom podľa starého kríža, Pod kapoňovou, Mŕtve riečište Laborca, Vojtkaňa, Ortvane, Vysnovce, Hažinkov, Pohorelky, Porvazi i dolne luky, Tabla I, Horné paseky, Pod kútom, Na Vicmándyovom, Dolište, Biele hory, Potocne, Tabla XI, Okolo hospodárskej školy, Dielnice, Pod hrunkom, Pastovne, Na vrbníckom, Kút, Hadaroščino, Pod lesom, Horné Oľšiny, Dolné lúky, Dolné oľšinky, Valaské pastvisko, Plusce, Piesočná, jazero Ortov, Záhumenky, Urbárske pastvisko, Na grúne, Na okruhlovej

Miesto, okres Michalovce:, 13 z 17

Patrovský, Bodnárovky, Košiariská, Delenec, Pažiť, Spigĺova, Pod Ščobom, Pažiť, Chrastie, Pláne, Dielnice, Na dolinách, Na hrune, Pod hrunom, Hrachoviská, Dolné pastvisko, Pastvisko, Osičky, Horné pole, Dieliky, Forong, Benkovo, Horné záhumienky, Laz, Ritkáš, Čonkáš, Dolne zahumienky, Chvost, Na Mulerovom, Za železnicou, Topolinský, Zuzkov, Bocanok, Hore horou, Krátke, Pod sadkami, Na dlhých, Čierny laz, Červená Chyža, Topoľovec, Margovky, Kopaň, Podhorie, Lazce, Krížne lúky, Na krátkych, Húsenské lúky, Milovaná, Rit, Rohoždie, Hrun, Pod Dekárom, Za cestou, Háj, Židovský, Vrbinky, Popovské, Horné pole, Na sadoch, Chvostové

Miesto, okres Michalovce:, 14 z 17

Za kľukami, Lúky, Orloc, Záhumenky za dráhu, Farské zeme, Bitliny, Rubane, Takáčovo, Cescine, Do dusi koncom, Špaňohredy, Stredny hrun, Za sadkom, Za debrou, Hradskovo, Dolné paseky, Dlhé nivy, Háje, Stredné horné, Šankovské zeme, Malá suchá, Benejov kút, Kopanička, Kontrovky, Valachov, Ostrov, Bolkovo, Karčeha, Kupčie lúky, Záhradskovo, Mlyniskové, Nilašky, Veľké, Malé kapustanky, Záhumienky, Dlhá lúka, Ortovisko za mostíkom, Príhlavky, Kolbasy, Záhumenky, Za dolinou, Valské pastvisko, V hičine, Horné diely, Úvratky, Podhorky do vyse cesty, Remerancie, Maloviesky, Prvý diel, Kupčie od rampy, Veľký les, Pustý chotár, Rúbanisko, Moľva, Vyšné záhumienky, Pri starej Rakovskej, Kasalov, Lazík, Malé zemice, Krátky

Miesto, okres Michalovce:, 15 z 17

Žabany, Pod Cescine, Notarišský, Lazy, Kornaží dol, Dolné dlhé, Dolu koncom, Kapustianky, Stavencové, Viničové, Ostatne falatky, Tabla III, Krup-a, Poloniov les, Konč, Konopianky dechtarovo, Meďov, Konopianky, Od Laskovskeho chotara, Prostredné hony, Dražky, Poloniov čonkáš, Dražky, Za kertu, Dolne luky, Záhumienky, Horný les, Bokša za mostíkom, Staré kapustianky, Repianky, Rúbanec, Berfus, Jazva, Prílohy, Na cestu koncom, Remenancie-lúky, Husenské lúky, Leskonce, Tretí diel, Kapušťanky, Moréna, Pod záhradami, Okošice, Hruštiny, Dolné konopianky, Na malých, Tabla II, Uzke, Makové, Na hore, Malý hluš, Horné lúky, Vinice, Pod herčeňom, Pod rokytcom, Ceholna, Drážkové, Sementie, Moľva hercecká, Polovice

Miesto, okres Michalovce:, 16 z 17

Na starom valale, Palušky, Pastvisko, Krivé žľaby, Makovianky, Mikar, Široký, Dlhé hony, Horné podkonce, Osičovce, Za lenivým, Pod olšinami, Kováčovský, Za Varošské, Urbárske pastvisko, Daniou, Hrun, Pod Nilaškami, Blatá na Vinckovom, Bolky, Gotlibov čonkáš, Za vratami, Horné, Dolné hony, Na Lazoch, Červené vrby, Lístoček, Babovo, Abré, Dolné pole, Košiarky, Kútové, Šimkovo, Pod grúňom, Podhorky poniže cesty, I. Hon, Nad Lučkovcami, Halaštov, Veľké Konopianky, Petöho vŕšok, Trsteník, V lúčkach, Do radostína, Pod rožkom, Želiarky, Želárky, Do lesa koncom, Dolný les, Klin, Liesčie, Hluš, Stadľa, Za lúkou, Vrch lesa, Červenica, Ostrov, Široké, Černejky, Rúbaný les, U koncu

Miesto, okres Michalovce:, 17 z 17

Konopianky, Kriváčky, Krivé, Ondákova, Olšiny, U debier, Veľký trus, Nižej lesa, Vinice, Dole z Hury, Na pozdišovskú dráhu, Jazierko, Za pasiku, Udoč, Kontrovka malá, Ortvánky, Kolč, Stredné pole, Dole, Lúčna, Mekčice, Záhumenka, Malá lúčka, Pod orieškami, Úzké lúky, Rubaň, Planý klin, Dolné Podkonce, Pláň, Pod záhradami, Osiečky, Kontrovka veľká, Kúty, Kýpeť, Hôrky, Stredni poľo, Za Beniovcom, Pod Belovarkou, Repište, Pod nákľom

miesto inde

Veľké Kapušany (94x), Michalovce (91x), Oborín (90x), Pavlovce nad Uhom (87x), Staré (86x), Ruská (79x), Strážske (75x), Kapušianske Kľačany (72x), Uhom (63x), Budkovce (62x), Krišovská Liesková (59x), Drahňov (58x), Čičarovce (53x), Malčice (53x), Hažín (52x), Maťovské Vojkovce (51x), Oreské, okres MI (50x), Nacina Ves (49x), Kucany (48x), Trnava pri Laborci (47x), Beša, okres MI (46x), Zemplínska Široká (46x), Zalužice (45x), Dúbravka, okres MI (41x), Zemplínske Kopčany (41x), Malé Raškovce (40x), Iňačovce (40x), Vysoká nad Uhom (38x), Pozdišovce (38x), Zbudza (37x)
miesto v Veľké Kapušany
miesto v Michalovce
miesto v Oborín

Podobné, okres Michalovce:

1960x turistika, 1721x miesto, 150x strom, 23x turistické informácie, 20x orientačný bod, 17x prístrešok, altánok, 7x miesto na piknik, 6x ohnisko, 6x komín, 4x chranený strom, 2x atrakcia, 2x studňa, 1x orientačná mapa, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Michalovce

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-michalovce.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.